Terms and Conditions

Όροι χρήσης

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.houseloft.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά το παρόν και σε περίπτωση διαφωνίας με τους αναγραφόμενους όρους οφείλει να μην κάνει χρήση του. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος και παραχωρεί την ανεπιφύλακτη συναίνεσή του στο σύνολό τους.
Οι νομικές πληροφορίες και οι όροι του παρόντος διέπουν όλες τις ιστοσελίδες του Δικτυακού Τόπου, εκτός αν αναφέρεται ρητά το αντίθετο σε κάποια συγκεκριμένη σελίδα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ιστοσελίδα www.houseloft.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος που έχει δημιουργηθεί από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HOUSELOFT» και με τον διακριτικό τίτλο «HOUSELOFT» με Α.Φ.Μ. 80081657 – Δ.Ο.Υ. Δ Θεσσαλονίκης, η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 6, 54623.

Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρείας:

Τηλ.: 2310 222865

Ε-Mail: info@houseloft.gr


Οι επισκέπτες του Δικτυακού Τόπου συμφωνούν ότι:
(α) θα χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους στοιχεία (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, e-mail, στοιχεία εταιρίας, διευθύνσεις) στις φόρμες επικοινωνίας και (β) θα χρησιμοποιούν το site σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε αυτό αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο χρήστη ή και δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με το site .
Η Houseloft έχει το δικαίωμα να προσθέτει και να μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, όποτε κρίνει ότι είναι απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του Δικτυακού Τόπου.

Χρήση τεχνολογίας εντοπισμού
Ο Δικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί «cookies» και άλλες τεχνολογίες για την αναγνώριση του κάθε επισκέπτη/ χρήστη. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του κάθε επισκέπτη/ χρήστη, δίνοντας μία μοναδική ταυτότητα στον υπολογιστή του, ώστε να αναγνωρίζεται κάθε φορά που επιστρέφει στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή σε παρεμφερείς ιστοσελίδες.
Αν δεν επιθυμείτε την χρήση των «cookies» μπορείτε να ρυθμίσετε τον διαδικτυακό περιηγητή σας ώστε να σας ειδοποιεί για τη χρήση τους.

Πνευματικά Δικαιώματα 
Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) και των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Houseloft.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα και εν γένει σήματα που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο είναι σήματα ιδιοκτησίας του site ή  σήματα των οποίων η χρήση έχει παραχωρηθεί νομίμως σε αυτή. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Ο Δικτυακός Τόπος ή οποιοδήποτε μέρος αυτού δεν μπορεί να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πωληθεί ή εκμεταλλευθεί εμπορικά για οποινδήποτε σκοπό και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή έγκριση του ξενοδοχείου

Δήλωση Εχεμύθειας 
Οι ερωτήσεις, οι αιτήσεις που συμπληρώνονται και γενικά η ηλεκτρονική αλληλογραφία θεωρούνται απόρρητες.
Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον επισκέπτη/χρήστη χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή ηλεκτρονικής απάντησης και για μελλοντική ενημέρωση παρεχόμενων προσφορών προϊόντων και υπηρεσιών του Houseloft.
Σε περίπτωση που ζητηθεί από τις Αρχές ή αν κριθεί ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων επισκεπτών/ χρηστών βλάπτει την ιστοσελίδα, τα ανωτέρω θα μεταβιβάζονται και στις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να:
(α) προστατευθούμε ενάντια στη μη εξουσιοδοτημένη, στη μη σύμφωνη με τον νόμο και γενικά κακή χρήση του διαδικτυακού τόπου, αλλά και τα νόμιμα δικαιώματα μας και τα περιουσιακά μας στοιχεία και (β) να προστατεύσουμε την ασφάλεια, την περιουσία και τα νόμιμα δικαιώματα των υπολοίπων επισκεπτών/ χρηστών και του καταναλωτικού κοινού.

Σύνδεσμοι σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο
Οποιαδήποτε αναφορά ή διασύνδεση (link) με άλλη ιστοσελίδα, παρέχεται για την διευκόλυνση των χρηστών μας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα περιεχόμενα, το υλικό, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στις ιστοσελίδες αυτές ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη με αυτές ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες.

Όροι Αγορών 
Ο Δικτυακός Τόπος έχει ως στόχο την παροχή αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες της Houseloft.
Η χρήση της ιστοσελίδας μας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (εφεξής το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα») προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό, άλλως συνάγεται ότι έχει αποδεχτεί όλους τους όρους λειτουργίας του.
H Houseloft διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από το Ηλεκτρονικό της Κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος Δικτυακού Τόπου.

Πολιτική ακυρώσεων
Γενική Πολιτική Ακυρώσεων:
Για την επιστροφή του κόστους της διαμονής, η ακύρωση πρέπει να γίνει τουλάχιστον επτά μέρες πριν από την ημέρα και τοπική ώρα άφιξης (αν δεν καθορίζεται, η ώρα άφιξης θεωρείται η 15:00), διαφορετικά δεν γίνεται η επιστροφή των χρημάτωνΑν ο επισκέπτης ακυρώσει την κράτηση λιγότερο από 7 μέρες νωρίτερα, τα χρήματα για τις διανυκτερεύσεις που απομένουν δεν επιστρέφονται.Αν ο επισκέπτης καταφτάσει στο χώρο και αποφασίσει να φύγει νωρίτερα, τα χρήματα για τις διανυκτερεύσεις που απομένουν δεν επιστρέφονται.

Ειδική πολιτική Ακυρώσεων για κρατήσεις που έχουν γίνει με τιμοκατάλογο με μη επιστρεφόμενη χρέωση:
Ακυρώσεις ή αλλαγές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση ακύρωσης δεν επιστέφεται η προκαταβολή που απαιτείται για την επιβεβαίωση της κράτησης με το συγκεκριμένο τιμοκατάλογο, η οποία είναι ίση με το συνολικό ποσό της επιβεβαιωμένης κράτησης.

Περιορισμός ευθύνης
Σε καμία περίπτωση η Houseloft ή οι εκπρόσωποί της δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια εσόδων ή ζημία ή βλάβη ή αποζημίωση, άμεση ή/ και έμμεση, θετική ή/ και αρνητική, συνδεδεμένη με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου ή του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

Εφαρμοστέο Δίκαιο- Αρμοδιότητα
Για κάθε διαφορά ή διένεξη που τυχόν προκύψει μεταξύ της Houseloft και του επισκέπτη/ χρήστη στα πλαίσια χρήσης του Δικτυακού Τόπου ή/ και συναλλαγής από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, εφαρμοστέο συμφωνείται το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια ορίζονται τα Ελληνικά Δικαστήρια

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (N. 2472/1997) 
Η Houseloft σας ενημερώνει ότι, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση σας μέσω του Δικτυακού Τόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, βάσει του Ν. 2472/1997 και των σχετικών τροποποιήσεων του και σύμφωνα με τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές :
Μας δίνετε μόνο τα τυπικά σας στοιχεία, που αφορούν στην ομαλή ολοκλήρωση της αγοράς σας.
Για αυτό το λόγο, στις συναλλαγές που γίνονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, ζητάμε μόνο στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της κράτησής σας, καθώς και για να προσωποποιήσουμε και να βελτιώσουμε την εξυπηρέτησή σας.
Η Houseloft με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την χρήση του Δικτυακού Τόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας.
Οι επισκέπτες/ χρήστες κατά την παροχή των προσωπικών τους δεδομένων στα πλαίσια των συναλλαγών τους ενημερώνονται δια του παρόντος από την Houseloft και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των δεδομένων αυτών, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστεθέντες της εταιρίας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης.
Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των κρατήσεων.
Κατά τα λοιπά η Houseloft δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών της και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας Αρχής.

Terms and conditions

These terms and conditions govern your use of this website (referred to herein as the “Site”); By using, viewing, transmitting, caching, storing and/or otherwise utilizing the Site, the services or functions offered in or by the in any way, you have agreed to each and all of the terms and conditions set forth below, and waive any right to claim ambiguity or error in this agreement (referred to herein as the “Agreement”). If you do not agree to each and all of these terms and conditions please do not use the Site and leave the Site immediately.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ww.houseloft.gr is the official website created by «HOUSELOFT»  S.A. – VAT registration number  80081657 – D Tax Office of Thessaloniki. The corporation is based in Thessaloniki, Greece, address 6 Aristotelous.

Company’s Contact Details:

Tel.: 231022865

Ε-Mail: info@houseloft.gr


The Site’s presentation and each element, including the domain name, trademarks, logos, brand names, drawings, illustrations, photographs, texts, graphics and other files found on this site, are protected by the national and international intellectual property laws and belong to HOUSELOFT or have been authorised for the use of HOUSELOFT
Unless indicated otherwise, all names, logos, trademarks and generally all the content of the Site are proprietary to HOUSELOFT and may not be used by anyone for any purpose without our prior express written consent.
You may view, download for caching purposes only, and print from the Site for your own personal use, subject to the restrictions in these terms and conditions. Where content is specifically made available for redistribution, it may only be redistributed. You must not use this website for any purposes related to marketing without HOUSELOFT’s express written consent.
The creation of hyperlinks to the Site requires the prior written consent of HOUSELOFT. All of the information accessible through the Site is provided as is and HOUSELOFT gives no explicit or implicit guarantees and assumes no responsibility for the use of this information. You have the sole responsibility for the use of this information.

Cancellation policy : For a refund of accommodation fees, cancellation must be made seven full days prior to listing’s local check in time (or 3:00 PM if not specified) on the day of check in, otherwise no refund is applied. If the guest cancels less than 7 days in advance, the nights not spent are not refunded. If the guest arrives and decides to leave early, the nights not spent are not refunded.

Special cancellation policy for non refundable reservations

Cancellations without changes are not allowed. In case of cancellation the total price is charged
HOUSELOFT reserves the right to change and/or modify portions of the Agreement at any time without notice and, unless otherwise indicated, such changes will become effective immediately upon posting; therefore, please check the Agreement periodically for changes.
These terms and conditions constitute the entire agreement between you and HOUSELOFT  in relation to your use of the Site, and supersede all previous agreements in respect of your use of the Site.
These terms and conditions will be governed by and construed in accordance with Greek Law and any disputes relating to these terms and conditions will be subject to the exclusive jurisdiction of the Greek courts.